ABELFORTE: KRUKAS VERVANGING

"ABELFORTE" tijdelijk uit de vaart wegens krukas problemen

01-05-2004: Problemen!
14-05-2004: Transport
18-05-2004: Machinekamer kap
26-06-2004: Wegnemen machinekamer kap
10-07-2004: Industrie er uit gehesen
28-08-2004: INDUSTRIE demontage
15-10-2004: Polijsten
30-10-2004: Krukas, carter en lagerschalen
11-11-2004: Het slijpen van de krukas
11-01-2005: Hoofdlagers
22-01-2005: Transport
20-03-2005: Opbouw motor
09-09-2005: Werkzaamheden weer opgepakt
24-09-2005: Krukas geplaatst
25-10-2005: Verder monteren
19-11-2005: Koppen gemonteerd
17-12-2005: Nokkenas instellen
31-12-2005: Stand van zaken
04-02-2006: Volgens plan
18-02-2006: Bijna zover voor de proefstart van de INDUSTRIE
04-03-2006: Het starten
14-03-2006: Voorblad van de Binnenvaartkrant
01-04-2006: Geluid
22-04-2006: Kettingwielen
15-05-2006: Kettingwielen (vervolg)
20-05-2006: INDUSTRIE in het schip
12-08-2006: Afwerking van de machinekamer
20-12-2006: Werkzaamheden gaan in rustig tempo verder
19-03-2007: INDUSTRIE digitaal aangesloten
09-04-2007: Schoorsteen erop
02-05-2007: ABELFORTE te water!
11-05-2007: Motor gesteld en aangegoten
07-07-2007: Metingen en afstellingen

01-05-2004

We waren bezig met het installeren van een wireless temperatuur meetsysteem voor de drijfstanglagers waarvoor de drijfstanglagers gedemonteerd moesten worden om een draadgat voor de sensor aan te brengen, daarna konden de lagers weer terug plaatsen. Het was een relatief kleine klus, lager 3 en 2 gingen goed totdat we lager 1 wilde terugzetten. Bij het schoonmaken van de drijfstangtap, zagen we een kras op de tap. Na wat onderzoek bleek dit een scheur te zijn, deze liep vanaf oliegat schuin over de tap naar de radius van de wang, zie foto.

Krukas
Krukas
Krukas

De oorzaak van de scheur is (nog) onbekend, wie het weet mag het zeggen. we gaan nog wel proberen de oorzaak te achterhalen. Conclusie, de gehele motor moet eruit, dat is niet even gebeurd, gezien hoe het allemaal is ingebouwd.

14-05-2004

Het schip gaat uit het water en op transport naar de tijdelijke ligplaats voor aanvang van demontage. Het transport is verzorgt door Saan, gewicht 60 ton.

Transport
Transport
Transport

Het schip staat gereed om eraan te beginnen, stuurhuis gedeeltelijk demonteren, schoorsteen, machinekamer kap en daaronder talloze leidingen, kabels, dagtanks enz, enz.

Ligplaats
Ligplaats
Ligplaats

De krukas van de reserve motor is inmiddels schoongemaakt, deze wordt na grondige controle/test weer in de motor geplaatst.

18-05-2004

Nu kunnen we beginnen met het vrijmaken van de machinekamer kap. Dit is echter niet zo eenvoudig omdat hieraan nogal wat onderdelen zijn bevestigd. Een gedeelte van de stuurhut moet gedemonteerd worden, hiervoor moet een gedeelte van het dak worden weggenomen, de zithoek moet weg en een groot aantal elektro leidingen moeten worden weggenomen. De bediening van de fluiten en luchthoorn's moet worden gedemonteerd. De schoorsteen, voormast, achtermast, stuur/bakboordmast en antennemast moeten worden gedemonteerd met de hierbij behorende hydrauliek, elektro, lucht en signaal leidingen. In de machinekamer moet alle bekleding van de wanden worden genomen om bij de bouten (+/- 100 stuks) te komen waarmee de machinekamerkap vastzit. Nu moeten alle uitlaten die naar de schoorsteen lopen van de lister's, generator, verwarmingsketel en de hoofdmotor gedemonteerd worden. Alle tanks voor diesel en koelwater moeten worden weggenomen. Nu blijven er alleen nog een aantal hydrauliek en elektra leidingen over die nog afgekoppeld moeten worden. Zoals het hierboven omschreven staat lijkt het eenvoudig maar ik kan je zeggen dat je dan een paaaar uuuur verder bent en een volle container met onderdelen hebt.

26-06-2004

Dan is het eindelijk zover dat de machinekamerkap weggenomen kan worden.

machinekamer kap
machinekamer kap
machinekamer kap

10-07-2004

Na het demonteren van de machinekamerkap kan de motor er worden uitgenomen. De nodige leidingen zijn gedemonteerd en de motor staat geheel los. Na een speciale hijsbalk gemonteerd te hebben kan het hijskarwei beginnen.

hijsen
hijsen
hijsen

Het hijsen van de 10 ton zware motor was voor de 50 ton's kraan geen probleem. Moeiteloos werd de motor met aan beide zijde maar een paar centimeter ruimte uit de machinekamer gehesen. Daarna werd hij op een steun geplaats en in de werkplaats gezet.

hijsen
hijsen

Nu kan kunnen we beginnen met het geheel demonteren van de motor.

28-08-2004

De motor is naar binnen gegaan en de demontage van de motor werd gestart. Alvorens hiermee te starten moesten er eerst nog een aantal maten en afstellingen gecontroleerd en gemeten worden .

Krukas
Krukas

Zo werden de openingshoeken van de in en uitlaatklep en het inspuitmoment gemeten . Ook moesten alle onderdelen gemerkt worden zodat we later alles weer op de juiste plaats terug kunnen zetten. Tijdens de demontage maken we regelmatig foto's om alles goed vast te leggen , zodat we het altijd nog een keer kunnen bekijken. Van alle onderdelen die we demonteren word een meetstaat gemaakt , hiermee gaan we later controleren of de onderdelen nog binnen de toleranties van de tekening liggen. Is dit niet het geval dan gaan we een oplossing zoeken om de onderdelen weer goed aan de maat te krijgen, is dit niet mogelijk dan word het betreffende onderdeel vernieuwd . Naarmate de tijd verstrijkt werd de motor steeds kleiner en ons boek met metingen steeds groter.

Krukas
Krukas
Krukas

Het is nu zo ver dat hij helemaal is gedemonteerd.

Eerst worden alle onderdelen schoongemaakt en dan gaan we beginnen met het pasmaken van het vliegwiel en de koppelflens op de nieuwe krukas. Daarna word de krukas opnieuw geslepen en de hoofdlagers opnieuw ingegoten en bewerkt. Als dat weer bij ons terug is kunnen we weer met de opbouw beginnen.

We gaan nu ook de motor de originele INDUSTRIE kleur te geven (donkergrijs/antraciet).

15-10-2004

De onderdelen zijn nu alle schoongemaakt en op passing gecontroleerd. De cilinder voeringen zijn reeds weg om te worden gecontroleerd, drijfstangen worden gekotterd, nieuwe pistonpennen worden gemaakt, op de bestaande was teveel speling. De krukas hebben we gereed gemaakt (gepolijst) voor te laten bewerken(slijpen), het onder en bovencarter zijn ook gereed gemaakt, binnenzijde is geheel geschilderd. Geheel wordt binnenkort elders bewerkt, krukas slijpen, nieuwe hoofdlagers, lijnboren, enz, enz.

Krukas
Krukas
Krukas

30-10-2004

De krukas, carter, lagerschalen, enz. zijn naar D. v.d. Wetering te Rotterdam voor de bewerkingen die uitgevoerd dienen te worden. Deze gaan de hoofdlagers opnieuw ingieten en verder nabewerken (lijnboren) in het blok. Krukas slijpen, nokkenas slijpen, zuigerpengaten in drijfstangen en zuigers nakotteren. Zuigerpennen worden ook vernieuwd.

Ondertussen zijn we bezig met alle motordelen de originele kleur te geven, ook de binnenzijde van het carter krijgt ook een laklaag.

We hebben ook besloten om de krukas met vliegwiel te laten balanceren, hiervoor worden nu de balanceergewichten ( 3 st. · 140 kg p/st. ) gemaakt, deze worden bij het balanceren op de drijfstangtap gemonteerd om het gewicht van de drijfstanglagers, drijfstang en zuiger te simuleren. Zodra het carter, krukas en lagers naar ons terug komt, dan gaan we de krukas met vliegwiel elders laten balanceren. Dit doen we om er zeker van te zijn dat alles optimaal in balans is.

11-11-2004

Krukas
Krukas
Krukas

Krukas
Krukas
Krukas

11-01-2005

De krukas is inmiddels gereed en nu wordt het onderblok met hoofdlagers in orde gemaakt. De hoofdlagers ( 4x ) zijn ingegoten, voorzien van nieuw witmetaal, pasmaken in het onderblok, en het lijnboren, zodat ze geheel exact in een lijn staan, zie foto's en kort filmpje lijnboren en op foto is het eindresultaat te zien.

Krukas
Krukas
Krukas

22-01-2005

Het blok met lagers en de krukas is gereed en wordt naar Waalwijk getransporteerd door een échte INDUSTRIE-liefhebber Piet Brussé uit Krimpen aan den IJssel. Hij rijd heel het land door met het INDUSTRIE embleem achter voor en zijruit van zijn auto. Nu kunnen we verder met de opbouw van de motor.

Krukas
Krukas

20-03-2005

Nu de krukas en lagers zijn nabewerkt kunnen we beginnen met het opbouwen van de motor. Omdat we van plan zijn de motor in de werkplaats te laten draaien moest er eerst een frame gemaakt worden waarop de motor geplaatst kan worden. een proefstand. Dit frame moet natuurlijk voldoende stijf zijn om als een goede fundatie te kunnen dienen. Het frame is vastgezet op de betonvloer.

Krukas

Het idee om de motor te laten draaien buiten het schip is geboren om er zeker van te zijn dat alles goed is, zodat we na de inbouw van de motor en de opbouw van de machinekamer niet voor verrassingen komen te staan. Ook kunnen we zo diversen metingen op een eenvoudigere manier uitvoeren. Op het frame hebben we als eerste het onderblok geplaats , de onderschalen van de hoofdlagers gemonteerd (met kikkerplaten) en de krukas hierin geplaatst. Daarna is het bovenblok gemonteerd en met de draadstangen op het onderblok vastgezet.

Krukas

Dit omdat het relatief zwakke onderblok zou kunnen vervormen door het stevigere bovenblok. Hierna hebben we het onderblok aangegoten op het frame. Na 2 dagen uitharden is het onderblok vastgezet met 8 bouten. Het bovenblok is daarna gedemonteerd. We zijn er nu van verzekerd dat het onderblok niet meer vervormt als het bovenblok de volgende keer gemonteerd word. Nu kunnen we beginnen met het pasmaken van de onderste lagerhelften.

05-09-2005

Na een kleine tussenpauze hebben we de werkzaamheden van de motor weer opgepakt. Nu gaan we er echt aan verder, we hebben ondertussen ook nog laten berekenen ofdat het zinvol was om de krukas uit te voeren met contragewichten, dit omdat we een dynamisch onbalans hadden. Hierover de volgende keer meer. We zijn nu bezig met het definitief plaatsen van de krukas.

24-09-2005

Na alle hoofdlagers pasgemaakt te hebben is de krukas nu geplaatst. Als later het bovencarter gemonteerd is worden de hoofdlagers gecontroleerd op de juiste tolerantie (lager speling), nu verder met het bovencarter.

Krukas
Krukas
Krukas

25-10-2005

De krukas ligt nu definitief op zijn plaats met de juiste tolerantie's dit is uitgevoerd met gemonteerd bovencarter. Nu verder met de cilinder voeringen monteren, waarna we de zuigers gaan aanbrengen en vervolgens de drijfstanglagers pasmaken. Toelichting over krukas, lagers enz kunt u elders lezen op de site, Informatie, Jan van Asselt

Krukas
Krukas
Krukas

Krukas
 
 

19-11-2005

De cilinder voeringen zijn geplaatst, zuigers en drijfstanglagers gemonteerd. Koppen gemonteerd, nu kunnen we verder met nokkenas/kast deze weer goed op zijn plaats te brengen.

Krukas
Krukas
Krukas

17-12-2005

Nokkenaskast, nieuwe ketting, tuimelaars en kleppen monteren. Nu zijn we bezig met de nokkenas instellingen zodat hij weer goed op tijd staat. Vliegwiel monteren, het vliegwiel is uitgebalanceerd, we hadden een dynamisch/statisch onbalans van 4 kg. Er moet er nog veel worden gedaan voordat we gereed zijn met ons karretje.

Krukas
Krukas
Krukas

Krukas
Krukas
 

31-12-2005

Stand van zaken met de INDUSTRIE, u kunt op de foto's zien dat we al aardig vorderen. Nu kunnen we verdere met de afmontage, pijpen, leidingen, uitlaat, oliekoeler ,enz, enz. We gaan toch proberen dan we met ca 6 weken kunnen proefdraaien.

Krukas
Krukas
Krukas

Krukas
 
 

04-02-2006

We gaan volgens plan met de werkzaamheden aan de motor, nu alles aan de buitenzijde. Monteren o.a. olieleidingen, koelwaterpijpen, smeerolieleidingen, luchtleidingen, temperatuurmeters enz. Het zijn nog heel veel losse onderdelen die gemonteerd dienen te worden. De lager temperatuurmeting deze zijn we op dit moment aan het installeren. De interne (led)verlichting van de motor wordt ook aan gewerkt. (hopelijk geeft dit later bij in bedrijf van de motor een mooi beeld van de draaiende delen) Het gaat goed, we hopen met ca 3-4 weken zover te zijn dat we kunnen starten en kunnen proefdraaien.

krukas
krukas
krukas

18-02-06

We gaan volgens plan, we zijn nu zo'n beetje gereed nog wat tijdelijke aansluitingen maken, controleren dat alles dicht is, overigen zaken controleren, vullen met water en olie en dan zijn we zover. Binnenkort gaan we écht de eerste start maken op de proefstand.

Krukas
Krukas
Krukas

04-03-06

Na lange tijd sleutelen zijn we toch zover gekomen dat we de INDUSTRIE kunnen starten. Het is best spannend want er is ook zoveel aan gedaan. Onder het toeziend oog van de belangstellende, zijn we gaan starten. Lucht erop, aan de handel en ja hoor daar ging hij, het is een geweldige ervaring om hem weer te horen. In het begin liep hij nog wat onregelmatig maar naar mate het geheel wat op temperatuur kwam draaide hij rustig zijn rondjes, de temperatuur opnemers waren ook aangesloten en functioneerde ook naar wens. Doordat we glazen deksel hebben gemonteerd kun je de bewegende delen goed zien en hoe alles functioneert.

We hebben de eerste geluiden gemonteerd, klik hier om de eerste klappen te horen.

Dirk van der Meulen van Vaart.nl was ook aanwezig bij de start, heeft er een stuk over geschreven. Dit kun je lezen op de Vaart website. Hieronder ook enkele foto's van zijn hand.

krukas
krukas
krukas

14-03-06

Die INDUSTRIE (67 jaar) heeft toch maar mooi het voorblad van de Binnenvaartkrant gehaald.

krukas

01-04-06

Het was een succesvol verloop van het proefdraaien van onze INDUSTRIE. Hij loopt naar volle tevredenheid. Maar toch hadden nogal wat bijgeluid vanuit achter de motor, bij nader onderzoek kwamen we uit bij de ketting en kettingwielen. Na de kettingwielen gecontroleerd te hebben is er teveel speling op de wielen, erg uitgelopen. We hebben wel een nieuwe ketting aangebracht maar de kettingwielen hadden we niets mee gedaan. Deze gaan we de kettingwielen ook vervangen voor nieuwe, zijn inmiddels in de maak.(nieuw van INDUSTRIE niet meer verkrijgbaar) De tandwielen van de smeerolie pomp worden ook vervangen, hierop ook best veel speling. Zodra we deze ketting /tand wielen hebben gemonteerd gaan we opnieuw proefdraaien en dan met gemonteerde waterrem, zodat we de motor goed kunnen belasten en tevens gelijk goed kunnen afstellen, in de werkplaats gaat dat gemakkelijker dan in het schip. We lopen nu in beetje uit betreft plaatsing motor in het schip, maar ketting/tandwielen wisselen in het schip gaat niet meer. Dus moet het nu even gebeuren.

22-04-06

De kettingwielen en tandwielen zijn op dit moment in de maak, binnenkort krijgen we ze geleverd. We gaan deze dan direct monteren, op foto het bewerken van de kettingwielen. Ondertussen zijn we voor de waterrem de opstelling aan het maken.

krukas
krukas
krukas

krukas

15-05-06

De kettingwielen en de tandwielen zijn binnengekomen. Deze zijn gemaakt door Jan de Jong uit Appingendam (de Bronsman). De montage kan weer beginnen. Omdat het oude grote kettingwiel nogal wat slijtage vertoonde is de spiebaan in het nieuwe kettingwiel niet aangebracht. Dit werd vroeger bij de opbouw van nieuwe motoren ook niet gedaan omdat er afwijkingen op diverse onderdelen kan zitten, hierdoor kunnen de openingshoeken van de kleppen afwijken. Ze monteerde dus eerst het kettingwiel en gingen dit zo verstellen dat de openingshoeken goed stonden , daarna werd de spiebaan op het kettingwiel afgetekend. Het wiel werd gedemoneerd en de spiebaan werd gestoken . Wij hebben het op dezelfde manier gedaan. De waterrem die wij gemonteerd hadden werd aangedreven via een vlakke riem die op het vliegwiel liep. Echter bij het afnemen van het vermogen bleek dat de vlakke riem erg strak moest staan om het vermogen te kunnen overbrengen. Hierdoor komen er grote radiale krachten op het hoofdlager. We hebben toen besloten de rem niet te gebruiken om schade aan de lagers te voorkomen. Na het monteren van de wielen heeft de motor op onze proefstand nog 10 uur zonder problemen gedraaid. Het geluid wat van de kettingoverbrenging kwam is nu geheel weg. Dus daar komt geen geluid meer vandaan (we zijn erg tevreden over het resultaat). We gaan nu diverse onderdelen demonteren en het hijsgereedschap aanbrengen voor plaatsing in het schip. Hierna kunnen we met de afbouw beginnen.

 krukas
 krukas
 krukas

20-05-06

We hebben van de motor aan de bovenzijde wat delen weg moeten nemen om de hijsbalk aan te brengen. De INDUSTRIE goed ingepakt het was erg slecht weer. De vrachtautokraan heeft de motor buiten gezet. Hij moest wel even wat kracht zetten maar hij stond snel buiten, dit moest met deze kraan omdat de grote kraan niet met de mast en haak onder de deur door ging. Eenmaal buiten daar had de kraan de ruimte en nam de INDUSTRIE in de haak en ja hoor daar ging hij dan in de regen naar zijn werkplek. Het ging steeds wat meer regenen, met de autokraan even de tijdelijke tent omhoog gehouden zodat de motor boven de opening van de machinekamer kwam (even de schoenlepel erbij) en ja hoor daar stond hij dan op zijn oude plaats. Wij een nat pak maar dat kon de pret niet drukken. Snel de tent weer erover heen en zaak stond weer droog. Verder met de machinekamerkap, dagtankjes, gedeelte van stuurhut enz, alle leidingen weer opnieuw aansluiten, bekabelingen enz enz. 101 dingen moeten weer worden opnieuw worden teruggezet.
We hopen het de komende weken voor elkaar te krijgen zodat we spoedig te water kunnen. We hebben nog we enkele uuuurrtjes te gaan voordat het zover is.

krukas
krukas
krukas

krukas
krukas
krukas

krukas
krukas
krukas

krukas
 
 


12-08-06

De stand op dit moment is dat we bezig zijn met de afwerking van de machine kamer, stuurhut en andere zaken. We hadden nog de hoop met de vakantie te water gaan, dat is niet gelukt doordat we druk waren met andere zaken. De werkzaamheden aan het schip kwam in laag tempo te liggen, zelfs een aantal weken niets aan gedaan. Inmiddels is de vakantie voorbij en hebben de werkzaamheden weer opgepakt. We hopen nu wekelijks wat verder te komen en op niet al te lange termijn aan een eind te komen.

20-12-06

De werkzaamheden gaan in rustig tempo verder, soms gebeurt er niet veel, maar goed we gaan nog steeds vooruit, we hebben in tussentijd ook de schroefas (moet worden ingekort) gedemonteerd, we werden erop geattendeerd om toch een breekas te maken, want ALS die schroef om een af andere reden vast mocht slaan ja dan is het leed echt niet te overzien. En dat is natuurlijk ook weer even een aantal weken werk, zo komt het er allemaal bij. Ook zijn we bezig met de installatie van een data registratie systeem zodat we straks exact kunnen zien wat die INDUSTRIE doet, alle temperaturen, drukken, verbruik enz. Zo kunnen we de actuele waardes direct uitlezen en later terugzien hoe verlopen is. Dit lijkt ons interessant om te weten. En zo gaat de tijd allemaal snel vooruit, als je wat bedenkt moet het toch weer worden uitgevoerd. Maar we hopen met enkele maanden nu toch wel echt aan een eind te zijn. Enkele foto's (mei 06) van toen de motor in werkplaats gereed stond, zo is hij in het schip gegaan. Ze staat nu geduldig te wachten tot ze weer mag gaan draaien.

krukas
krukas
krukas

krukas
 
 

19-03-07

Het einde komt nu wel in zicht, met een aantal weken hopen we zover te zijn dat we haar kunnen oppakken, we zijn nu bezig met de afwerking van allerlei zaken: elektronica, intern schilderwerk, wanden dichtmaken, klein timmerwerk en een ditje en een datje nog vele klussen van allemaal een aantal uren.
d'n INDUSTRIE word geheel digitaal aangesloten zodat we hem geheel in de gaten kunnen houden. Had hij dat ooit gedacht dat hij zo bewaakt zou worden, toen hij in 1939 het levenslicht zag. Alle temperaturen en drukken komen in beeld en worden geregistreerd, zodat we later exact kunnen zien hoe hij zich gedraagt.
We zijn met de laatste aansluitingen, zie foto,(testopzet, waardes zijn niet correct). Het zijn de bekende laatste LOODJES (wegen best zwaar).

krukas
krukas
krukas

09-04-07

De schoorsteen erop, masten aanbrengen, geheel aansluiten. De buitenboel zover als mogelijk afwerken, nog vele kleine dingen aansluiten en afwerking, verder is er niet veel te vertellen. We raken binnenkort op een eind.
We hebben het de plan het schip op 2 mei op te pakken, op de dieplader en richting haven. Is maar een stukje van 700 m en dan weer het grote moment "te water" (Het wordt as 15 mei dat het 3 jaar is geleden dat het schip uit het water is gegaan).
Wat gaat de tijd toch snel. We hebben natuurlijk veel meer gedaan dan alleen de motor deze staat er al 7-8 maanden in zonder dat daar iets aan gedaan is, we hebben zo'n beetje het gehele schip gehad, diversen wijzigingen, aanvullingen, schilderwerk binnen en buiten. En nog veel meer. En ja voordat je alles weer naar tevreden hebt ben je zo weer een tijd verder.

krukas
krukas
krukas

krukas
krukas
 

02-05-07

ABELFORTE te water, (drie jaar later !!)
Vandaag was het dan zover ze is te water, maar goed met het juiste materieel komt het goed. Het is goed verlopen, het was toch even een aardige klus, kraan opstellen (200 tonner), optakelen, op de dieplader, naar de kade, kraan weer opnieuw opstellen, en dan toch weer dat grote leuke moment en ja hoor daar gaat ze te water.
(schoon aan de haak 59 ton).
Verder geen problemen, ze ligt nu op de plaats waar ze hoort te liggen "in het water". Het weer was prima, beter kon niet. We gaan nu einde van de week de motor op zijn plaats zetten en aangieten, zodat het een paar dagen kan uitharden, en dan definitief vastzetten. Later in de week gaan we de proefstart maken in het bij zijn van Jan van Asselt.
De eerste klappen zullen zeker worden opgenomen.

krukas
krukas
krukas

krukas
krukas
 krukas

 krukas
 krukas
 krukas

 krukas
krukas
 

11-05-07

We hebben deze week de motor gesteld en aangegoten, na 2 dagen uitharden zijn de fundatie bouten aangedraaid . Ook hebben we de doorbuiging van de krukas nog gecontroleerd zodat we zeker weten dat hij goed ligt . De olie is bijgevuld en de ketels zijn op druk en het koelwater is gevuld. Het is nu al weer ruim een jaar geleden dat hij heeft staan te draaien in de werkplaats tijdens onze open dag. In de tussentijd is er voor ons weer veel gebeurd , voor een buitenstaander is dit wat minder zichtbaar. Zo hebben we de kettingwielen nog vervangen zoals je eerder hebt kunnen lezen. Ook hebben we een beetje meer techniek aangebracht in de zin van een registratiesysteem voor 32 meetpunten. Met deze meetpunten kunnen we alles terug zien over de buitentemperaturen, drukken, positie, snelheid, toerental, uitlaatgastemperatuur, hoofd en drijfstanglager temperatuur en de oliedruk en de olie temperaturen.
Sommige mensen vragen zich natuurlijk af waarom we dit allemaal doen, maar een bekend spreekwoord zegt 'Meten Is Weten', en daar zijn wij het helemaal mee eens. Na alle voorbereidingen te hebben uitgevoerd om te gaan starten is het zover dat we de hendel kunnen overhalen. De eerste poging mislukte omdat de kraan wat lekte maar bij de tweede poging ging hij meteen aan de gang. Dit was weer een fijn gevoel na een lange tijd van stilte. Hij heeft eerst een tijdje onbelast gedraaid voordat we er de schroef hebben bijgezet. Zo heeft hij een paar uur liggen draaien. Buiten een lekkend kraantje heeft hij lekker liggen draaien en hebben we verder geen problemen meer gehad.
We gaan nu verder met de afbouw en met het aanbrengen van de meetpunten voor de trillingsmetingen. Omdat we de oorzaak van de breuk nog niet goed in beeld hebben leek het ons verstandig om dit weer te doen, ook hier komt ons eerder genoemde spreekwoord weer terug. We hopen binnen een week of twee zover te zijn dat we de laatste metingen en afstellingen kunnen gaan doen zodat hij er helemaal klaar voor is.

Bekijk hier de recente Abelforte video's

07-07-07

De afgelopen weken zijn we verschillende keren aan het varen geweest om nog diverse metingen en afstellingen te doen. Zo hebben we de drukken gelijk gebracht door deze te meten bij vollast, na het meten moesten de brandstofnokken versteld worden om dit gelijk te krijgen. In deze periode hebben we gelijktijdig de trillingen in de motor gemeten zodat we weten of de belastingen in de krukas niet te hoog werden. Na het analyseren van deze gegevens bleek dat de gemeten trillingen/spanningen op een veilig niveau liggen. Geen reden om ons hier nog druk over te maken tijdens het varen.
Ook het datalogsysteem werkt (op de camerabeelden na) goed, We kunnen nu alle gegevens zoals drukken, toerental, verbruik en temperaturen in een grafiek uitlezen zodat we een duidelijk beeld hebben wat er zich in de motor afspeelt. Deze gegevens kunnen we iedere keer met de eerdere data vergelijken zodat veranderingen gelijk opvallen. Het is natuurlijk een mooi stukje techniek waarvan menigeen zal zeggen "Is dit wel nodig, dat hadden ze vroeger toch ook niet". Maar ja, als de techniek er is waarom zou je het dan niet gebruiken om deze Industrie historie beter te kunnen bewaken.
Ook hebben we ons eerste evenement er al opzitten, in Dordrecht hebben we met 147 collega's een nieuw record gezet. Tijdens deze reis is alles naar wens verlopen, dat wil zeggen, starten en geen verkeerde klap horen. Dit is voor ons natuurlijk een hele geruststelling, na al die uren sleutelen geeft het een heel goed gevoel dat het allemaal goed draait.
Afgelopen vrijdag hebben we nog een trillingsmeting gedaan. Uit deze meting blijkt ook dat we door eenvoudig een speciale opnemer bij het vliegwiel te monteren de trillingen in de motor ook in ons logsysteem kunnen verwerken. Dit moet nu nog verder uitgewerkt worden. We gaan nu nog wat kleine puntjes afwerken en dat gaat de Abelforte na een paar jaartjes rust weer zijn eerste vakantiereis maken. Na deze vakantie zullen we hier een uitgebreide uitleg geven van de trillingsmetingen en zullen we een paar grafieken plaatsen van diverse metingen.

Wordt vervolgd!